10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

  • 17037 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

I-Phần lịch sử:

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Tại sao nói: Ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Xem đáp án

Chọn D. Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và đất nước được thống nhất và độc lập


Câu 3:

Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Xem đáp án

Đáp án

Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)


Câu 4:

Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

Xem đáp án

Đáp án

Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược


Câu 5:

Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì?

Xem đáp án

Đáp án

Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn- Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh


4.5

Đánh giá trung bình

90%

10%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đặng Thị Tám

2 năm trước

Mia Machiro

T

2 năm trước

Thúy Bình Nguyễn

1 năm trước

huỳnh gia thiện

ráng phát huy
V

1 năm trước

Vy

B

1 năm trước

Bảo Trân

T

1 năm trước

Thị Thu Thủy Đỗ

rất hay
H

1 tháng trước

Hân Vũ Gia

H

2 tuần trước

Hà Thị Hường

H

2 tuần trước

Huy Huy

tốt

Bình luận


Bình luận