Câu hỏi:

18/06/2020 4,296

II-Phần địa lý:

Ở Châu Phi ngành kinh tế nào được tập trung phát triển?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B. Khai thác khoáng sàn và trồng cây công nghiệp

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao nói: Ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Xem đáp án » 18/06/2020 652

Câu 2:

I-Phần lịch sử:

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 501

Câu 3:

Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

Xem đáp án » 18/06/2020 448

Câu 4:

Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 416

Câu 5:

Châu Nam Cực có đặc điểm gì? 

Xem đáp án » 18/06/2020 384

Câu 6:

Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Xem đáp án » 18/06/2020 379

Bình luận


Bình luận