Câu hỏi:

18/06/2020 652

Tại sao nói: Ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn D. Quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và đất nước được thống nhất và độc lập

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

II-Phần địa lý:

Ở Châu Phi ngành kinh tế nào được tập trung phát triển?

Xem đáp án » 18/06/2020 4,289

Câu 2:

I-Phần lịch sử:

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 498

Câu 3:

Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

Xem đáp án » 18/06/2020 448

Câu 4:

Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 416

Câu 5:

Châu Nam Cực có đặc điểm gì? 

Xem đáp án » 18/06/2020 384

Câu 6:

Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Xem đáp án » 18/06/2020 379

Bình luận


Bình luận