Câu hỏi:

18/06/2020 278

Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

II-Phần địa lý:

Ở Châu Phi ngành kinh tế nào được tập trung phát triển?

Xem đáp án » 18/06/2020 4,309

Câu 2:

Tại sao nói: Ngày 30- 4-1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?

Xem đáp án » 18/06/2020 660

Câu 3:

I-Phần lịch sử:

Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 503

Câu 4:

Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?

Xem đáp án » 18/06/2020 457

Câu 5:

Quốc hội khóa 6 có những quyết định trọng đại gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 423

Câu 6:

Châu Nam Cực có đặc điểm gì? 

Xem đáp án » 18/06/2020 387

Câu 7:

Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

Xem đáp án » 18/06/2020 383

Bình luận


Bình luận