10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 17351 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào “Đồng khởi ”là :

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Đúng ghi (Đ) sai ghi (S)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Pa-ri vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước vào ngày 25/04/1976.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 25/04/1976.

Xem đáp án

Đáp án

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Pa-ri vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước vào ngày 25/04/1976.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 25/04/1976.


Câu 5:

Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: “Ngày 25- 4- 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?”

Xem đáp án

Đáp án

Ngày 25-4-1976, nhân dân cả nước ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.


4.5

Đánh giá trung bình

90%

10%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đặng Thị Tám

3 năm trước

Mia Machiro

T

2 năm trước

Thúy Bình Nguyễn

1 năm trước

huỳnh gia thiện

ráng phát huy
V

1 năm trước

Vy

B

1 năm trước

Bảo Trân

T

1 năm trước

Thị Thu Thủy Đỗ

rất hay
H

2 tháng trước

Hân Vũ Gia

H

2 tháng trước

Hà Thị Hường

H

2 tháng trước

Huy Huy

tốt

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:56 - 12/07/2021

miamachiro.HTS

Vân Anh Võ Nguyễn
19:49 - 23/12/2021

very good

long lomng
14:53 - 07/05/2023

sáhvcuthgfjhbhvvvbv

cute rose
19:23 - 29/04/2024

câu 3 không điền được á

Tạ Ngọc Huyền
20:49 - 13/05/2024

làm được mỗi câu 1,2 còn còn lại thì không điền được