10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

  • 9233 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Thắng lợi mà nhân dân ta đã giành được trong phong trào “Đồng khởi ”là :

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Đúng ghi (Đ) sai ghi (S)

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Pa-ri vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước vào ngày 25/04/1976.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 25/04/1976.

Xem đáp án

Đáp án

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Lễ kí Hiệp định Pa-ri vào ngày 27/01/1973.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội chung cho cả nước vào ngày 25/04/1976.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 25/04/1976.


Câu 5:

Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: “Ngày 25- 4- 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?”

Xem đáp án

Đáp án

Ngày 25-4-1976, nhân dân cả nước ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng Thị Tám

12 tháng trước

Mia Machiro

T

1 tháng trước

Thúy Bình Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Mia Machiro
08:56 - 12/07/2021

miamachiro.HTS

Vân Anh Võ Nguyễn
19:49 - 23/12/2021

very good