10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

  • 17050 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Em hiểu thế nào về câu nói của nhân dân ta gọi Quang Trung là “Người anh hùng áo vải”.

Xem đáp án

Đáp án

Nguyễn Huệ được nhân dân ta gọi là “Người anh hùng áo vải” vì:

- Ông xuất thân tầng lớp nông dân.

- Ra trận không bao giờ mặc áo giáp.

- Ra trận là chiến thắng nên lịch sử gọi là anh hùng bách chiến bách thắng.

- Ông lãnh đạo phong trào nông dân nổi dậy đánh đổ hai tập đoàn phong kiến thống nhất đất nước.


4.5

Đánh giá trung bình

90%

10%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Đặng Thị Tám

2 năm trước

Mia Machiro

T

2 năm trước

Thúy Bình Nguyễn

1 năm trước

huỳnh gia thiện

ráng phát huy
V

1 năm trước

Vy

B

1 năm trước

Bảo Trân

T

1 năm trước

Thị Thu Thủy Đỗ

rất hay
H

1 tháng trước

Hân Vũ Gia

H

2 tuần trước

Hà Thị Hường

H

2 tuần trước

Huy Huy

tốt

Bình luận


Bình luận

Hoàng Duy Huy
20:56 - 30/06/2020

làm sao để trình bày đây ta

long lomng
14:54 - 07/05/2023

yes

Lê Dung Phạm
22:46 - 02/01/2024

nhấn xem đáp án vẫn tính điểm
😁