10 Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

  • 8824 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Em hiểu thế nào về câu nói của nhân dân ta gọi Quang Trung là “Người anh hùng áo vải”.

Xem đáp án

Đáp án

Nguyễn Huệ được nhân dân ta gọi là “Người anh hùng áo vải” vì:

- Ông xuất thân tầng lớp nông dân.

- Ra trận không bao giờ mặc áo giáp.

- Ra trận là chiến thắng nên lịch sử gọi là anh hùng bách chiến bách thắng.

- Ông lãnh đạo phong trào nông dân nổi dậy đánh đổ hai tập đoàn phong kiến thống nhất đất nước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đặng Thị Tám

10 tháng trước

Mia Machiro

T

2 tuần trước

Thúy Bình Nguyễn

Bình luận


Bình luận

Hoàng Duy Huy
20:56 - 30/06/2020

làm sao để trình bày đây ta