Câu hỏi:

18/06/2020 368

Viết chữ Đ vào □ trước câu đúng, chữ S vào □ trước câu sai để nói về thành phố Cần Thơ:

□ a) Nằm bên sông Sài Gòn, trung tâm của đồng bằng Nam Bộ.

□ b) Nơi tiếp nhận nhiều mặt hàng nông, thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long.

□ c) Không có chợ nổi trên sông và địa điểm tham quan du lịch.

□ d) Nằm bên bờ sông Hậu, trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

a) S ;

b) Đ ;    

c) S ;    

d) Đ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

Xem đáp án » 18/06/2020 2,064

Câu 2:

Nối tên các tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Xem đáp án » 18/06/2020 1,569

Câu 3:

Vì sao đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp? 

Xem đáp án » 18/06/2020 1,417

Câu 4:

Là học sinh tiểu học, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước?

Xem đáp án » 18/06/2020 1,183

Câu 5:

Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 539

Câu 6:

Chọn các từ ngữ (Người dân cần cù lao động; Đất đai màu mỡ, Khí hậu nóng ẩm) điền vào khung trống và vẽ mũi tên hoàn thiện sơ đồ nói về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ cho phù hợp.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Xem đáp án » 18/06/2020 526

Câu 7:

Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (phong kiến, nhân tài, trung thành, đào tạo) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh câu văn nói về việc tổ chức giáo dục thời Hậu Lê cho thích hợp.

Trường học thời hậu Lê nhằm....................................... những người ........................................... với chế độ........................................ và ....................................... cho đất nước.

Xem đáp án » 18/06/2020 423

Bình luận


Bình luận