Câu hỏi:

18/06/2020 1,194

Là học sinh tiểu học, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Vẽ tranh ca ngợi vẻ đẹp của biển đảo và những người lính, người dân hằng ngày sinh sống và bảo vệ biển đảo,// tuyên truyền cho mọi người về ý nghĩa lịch sử và giá trị kinh tế của biển đảo qua tranh ảnh,..//

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

Xem đáp án » 18/06/2020 2,123

Câu 2:

Nối tên các tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Xem đáp án » 18/06/2020 1,572

Câu 3:

Vì sao đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp? 

Xem đáp án » 18/06/2020 1,428

Câu 4:

Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 545

Câu 5:

Chọn các từ ngữ (Người dân cần cù lao động; Đất đai màu mỡ, Khí hậu nóng ẩm) điền vào khung trống và vẽ mũi tên hoàn thiện sơ đồ nói về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ cho phù hợp.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Xem đáp án » 18/06/2020 527

Câu 6:

Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (phong kiến, nhân tài, trung thành, đào tạo) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh câu văn nói về việc tổ chức giáo dục thời Hậu Lê cho thích hợp.

Trường học thời hậu Lê nhằm....................................... những người ........................................... với chế độ........................................ và ....................................... cho đất nước.

Xem đáp án » 18/06/2020 425

Bình luận


Bình luận