Câu hỏi:

18/06/2020 327

Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (nghệ thuật, du lịch, kiến trúc, thiên nhiên) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh đoạn văn nói về đặc điểm của thành phố Huế cho thích hợp.

Huế có nhiều cảnh........................................ đẹp, nhiều công trình ...................................... cổ có giá trị .......................................... cao nên thu hút rất nhiều khách.......................................

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án 

Các từ ngữ điền vào chỗ chấm theo thứ tự: thiên nhiên, kiến trúc, nghệ thuật, du lịch

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kể từ năm 1802 đến năm 1858 nhà Nguyễn trải qua các đời vua nào?

Xem đáp án » 18/06/2020 1,979

Câu 2:

Nối tên các tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp:

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Xem đáp án » 18/06/2020 1,553

Câu 3:

Vì sao đồng bằng Duyên hải miền Trung nhỏ hẹp? 

Xem đáp án » 18/06/2020 1,396

Câu 4:

Là học sinh tiểu học, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước?

Xem đáp án » 18/06/2020 1,177

Câu 5:

Nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức là gì?

Xem đáp án » 18/06/2020 531

Câu 6:

Chọn các từ ngữ (Người dân cần cù lao động; Đất đai màu mỡ, Khí hậu nóng ẩm) điền vào khung trống và vẽ mũi tên hoàn thiện sơ đồ nói về hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ cho phù hợp.

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

Xem đáp án » 18/06/2020 521

Câu 7:

Chọn các từ ngữ cho trong ngoặc (phong kiến, nhân tài, trung thành, đào tạo) điền vào chỗ chấm (...) để hoàn chỉnh câu văn nói về việc tổ chức giáo dục thời Hậu Lê cho thích hợp.

Trường học thời hậu Lê nhằm....................................... những người ........................................... với chế độ........................................ và ....................................... cho đất nước.

Xem đáp án » 18/06/2020 423

Bình luận


Bình luận