Câu hỏi:

18/06/2020 271

Vì sao khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án

Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì :

     + Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ

     + Có khí hậu gió mùa nóng ẩm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

B-Phần địa lý:

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp

Đề thi Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 9)

Xem đáp án » 18/06/2020 1,074

Câu 2:

Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975

Xem đáp án » 18/06/2020 919

Câu 3:

A-Phần lịch sử

Phong trào Đồng khởi nổ ra trong thời gian nào ? 

Xem đáp án » 18/06/2020 728

Câu 4:

Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

Xem đáp án » 18/06/2020 465

Câu 5:

Điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung

Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:       

a. Tên nước là : ……………

b. Quốc kì là :………………

c. Quốc ca là : ……………..

d. Thủ đô là : ………………

Xem đáp án » 18/06/2020 443

Câu 6:

Đúng ghi Đ , sai ghi S vào ô trống □ :

□ Trên thế giới có 6 châu lục và 4 đại dương.

□ Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen.

□ Ở châu Phi có rừng A-ma-dôn là lá phổi xanh của Trái Đất.

□ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới và không có dân cư.

Xem đáp án » 18/06/2020 392

Câu 7:

Châu lục có số dân đông nhất thế giới :

Xem đáp án » 18/06/2020 368

Bình luận


Bình luận