Câu hỏi:

26/09/2019 1,354

Đọc trộm tin nhắn của bạn học cùng lớp vi phạm quyền nào sau đây của công dân?  

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương án nào sau đây là nội dung của quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?  

Xem đáp án » 26/09/2019 4,794

Câu 2:

Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?  

Xem đáp án » 26/09/2019 4,348

Câu 3:

Khi phát hiện bạn cùng bàn đọc trộm cuốn nhật ký cá nhân của mình em sẽ làm gì?  

Xem đáp án » 26/09/2019 3,646

Câu 4:

Phương án nào sau đây là mức phạt cao nhất khi đọc trộm thư tín, điện thoại, điện tín của người khác?  

Xem đáp án » 26/09/2019 2,605

Câu 5:

Quyền đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín được nêu tại điều nào và hiến pháp năm nào?  

Xem đáp án » 26/09/2019 1,542

Câu 6:

Nếu tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm sẽ bị phạt mức tiền nào sau đây ?  

Xem đáp án » 26/09/2019 1,423

Bình luận


Bình luận