Câu hỏi:

19/06/2020 489

Nếu em được ra nước ngoài tham dự Trại hè thiếu nhi Quốc tế và được phép mang 3 vật đặc trưng để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam em sẽ chọn vật gì? Và vì sao?

 

Vật em sẽ chọnVì sao

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án tùy theo câu trả lời và giải thích của học sinh: VD cờ, áo dài, tháp rùa…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nối các di sản thể giới dưới đây của Việt Nam với các tỉnh/ thành phố tương ứng

Xem đáp án » 19/06/2020 269

Câu 2:

Đánh dấu X vào  trước những ý kiến em cho là đúng:

 Tham gia quyên góp, ủng hộ khi xã (Phường) phát động phong trào “Giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã

 Đã yêu quê hương thì nhất thiết phải sống ở quê hương

 Nhiệt tình tham gia hoạt động hè do xã (Phường) phát động

 Yêu hòa bình là biết tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác

 Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của những người lớn

 Việt Nam là một nước thành viên của Liên hợp quốc

Xem đáp án » 19/06/2020 223

Bình luận


Bình luận