Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 6)

  • 3127 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Nếu em được ra nước ngoài tham dự Trại hè thiếu nhi Quốc tế và được phép mang 3 vật đặc trưng để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam em sẽ chọn vật gì? Và vì sao?

 

Vật em sẽ chọnVì sao

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………….

…………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Xem đáp án

Đáp án tùy theo câu trả lời và giải thích của học sinh: VD cờ, áo dài, tháp rùa…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận