Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

  • 3139 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 4:

 Em tán thành hay không tán thành với những sau:

Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Đã là tài nguyên thiên nhiên thì sẽ không bao giờ cạn kiệt 
B. Chỉ trẻ em ở đất nước giàu mới có quyền được sống trong hòa bình 
C. Tham gia xây dựng quê hương là chỉ cần tập chung vào xây dựng ở nơi mình đang sống 
D. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em 

 

Xem đáp án
Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Đã là tài nguyên thiên nhiên thì sẽ không bao giờ cạn kiệt(×)
B. Chỉ trẻ em ở đất nước giàu mới có quyền được sống trong hòa bình(×)
C. Tham gia xây dựng quê hương là chỉ cần tập chung vào xây dựng ở nơi mình đang sống(×)
D. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ quyền được sống và phát triển trong môi trường an toàn, trong lành của trẻ em(γ)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận