Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 8)

  • 3111 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 4:

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn. 
B. Yêu quê hương là phải sống ở quyê hương 
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng thủ đô 
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) là nơi cấp giấy khai sinh cho trẻ em 

Xem đáp án
Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn.(×)
B. Yêu quê hương là phải sống ở quyê hương(×)
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng thủ đô(γ)
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) là nơi cấp giấy khai sinh cho trẻ em(γ)

Câu 5:

Hãy ghi lại một việc làm của em thể hiện tình yêu đối đối quê hương?

Xem đáp án

- Tham gia các phong trào do quê hương tổ chức: lễ hội, trò chơi dân gian…

- Về thăm quê cùng bố mẹ mỗi dịp nghỉ

- Giới thiệu cho bạn bè quê hương, cách danh lam thắng cảnh của quê hương…

- Học tập để sau này xây dựng quê hương


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận