Câu hỏi:

19/06/2020 264

Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Liên Hiệp Quốc là

A. Một tổ chức của các nước giàu

B. Tên một quốc gia

C. Là một tổ chức quốc tế

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

C. Là một tổ chức quốc tế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

A. Trách nhiệm của người lớn

B. Trách nhiệm của trẻ em lứa tuổi học sinh

C. Trách nhiệm của mọi người

Xem đáp án » 19/06/2020 314

Câu 2:

Hãy ghi lại một việc làm của em thể hiện tình yêu đối đối quê hương?

Xem đáp án » 19/06/2020 285

Câu 3:

Đánh dấu X vào  trước ý kiến em cho là đúng khi nói về Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

 Tài nguyên thiên nhiên là do thiên nhiên ban tặng, có ích cho cuộc sống của con người

 Tài nguyên thiên nhiên là vô tận

 Săn bắt các loài thú quý hiếm để nuôi là một hành động giúp bảo tồn thiên nhiên

 Sử dụng tiết kiệm và hợp lý tài nguyên thiên nhiên nếu không nó sẽ cạn kiệt

 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên là bảo vệ cuộc sống của con người hôm nay và mai sau

Xem đáp án » 19/06/2020 268

Câu 4:

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn. 
B. Yêu quê hương là phải sống ở quyê hương 
C. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng thủ đô 
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) là nơi cấp giấy khai sinh cho trẻ em 

Xem đáp án » 19/06/2020 235

Bình luận


Bình luận