Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 10)

  • 3125 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời. 
B. Công ước quốc tế và quyền trẻ em được liên hiệp quốc soạn thảo và thông qua. 
C. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hiệp quốc là việc của người lớn 
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. 
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương. 

 

Xem đáp án
Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa lâu đời.(γ)
B. Công ước quốc tế và quyền trẻ em được liên hiệp quốc soạn thảo và thông qua.(γ)
C. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hiệp quốc là việc của người lớn(×)
D. Ủy ban nhân dân xã (phường) luôn chăm sóc và bảo vệ các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em.(γ)
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương.(×)

Câu 4:

Hãy viết 5 việc làm của em thể hiện tình yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?

Xem đáp án

- Tôn trọng và chơi đoàn kết với các bạn

- Khi gặp mâu thuẫn tìm cách làm hòa, thương lượng

- Lắng nghe ý kiến của người khác

- Không sử dụng bạo lực khi giao tiếp với người khác

- Học hỏi điều hay từ mọi người

...


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận