Đề thi Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 3534 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 2:

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây:

Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn là biểu hiện lòng yêu hòa bình. 
B. Tìm hiểu truyền thống văn hóa dựng nước và giữ nước là biểu hiện của yêu tổ quốc Việt Nam. 
C. Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng. 
D. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn. 
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương.

Xem đáp án
Ý kiếnTán thành (γ)
không tán thành (×)
A. Biết thương lượng, đối thoại để giải quyết mâu thuẫn là biểu hiện lòng yêu hòa bình.(γ)
B. Tìm hiểu truyền thống văn hóa dựng nước và giữ nước là biểu hiện của yêu tổ quốc Việt Nam.(γ)
C. Trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng.(γ)
D. Tôn trọng và giúp đỡ ủy ban nhân dân xã (Phường) là việc của người lớn.(×)
E. Chỉ có những người giàu mới cần có trách nhiệm đóng góp xây dựng quê hương.(×)

Câu 3:

Em hãy sắp xếp các từ ngữ sau (đất trồng, ánh sáng điện, rừng, cát ven biển, than đá, thác nước nhân tạo, dầu mỏ, gió, ánh nắng mặt trời, vườn cà phê, hồ nước tự nhiên, nước ngầm, xi măng, đá vôi, nước máy) vào hai nhóm dưới đây sao cho phù hợp:

Xem đáp án
Nhóm 1: Tài nguyên thiên nhiênNhóm 2: Không phải là tài nguyên thiên nhiên

Đất trồng, rừng, cát ven biển, than đá, dầu mỏ, gió, ánh sáng mặt trời, hồ nước tự nhiên, nước ngầm, đá vôi.

Điện, vườn cà phê, thác nước nhân tạo, xi măng, nước máy.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận