Câu hỏi:

19/06/2020 302

Khoanh tròn vào ý kiến em tán thành dưới đây khi nói về Hòa bình? Và giải thích vì sao?

A. Mọi người đều có quyền được sống hòa bình

B. Chỉ có nước lớn, nước giàu có mới ngăn chặn được chiến tranh

C. Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới.

Vì sao:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án:

A.Mọi người đều có quyền được sống hòa bình

C.Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới.

: tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc, được đi học vì vậy việc bảo vệ hòa bình cần trách nhiệm của tất cả mọi người trên thế giới

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoanh vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Để tỏ thái độ yêu quê hương em cần:

A.Giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương

B. Phải sống ở quê hương

C.Tham gia các hoạt động làm giàu đẹp quê hương

Xem đáp án » 19/06/2020 295

Câu 2:

Khoanh vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Đoàn xã em tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em. Em sẽ:

A. Không tham gia vì không thích

B. Tích cực tham gia và rủ các bạn cùng tham gia

C. Tham gia theo khả năng của mình

Xem đáp án » 19/06/2020 280

Câu 3:

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (Tổ quốc, truyền thống, học tập, tươi đẹp, tự hào, xây dựng, Việt Nam) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

…………………..(1) là Tổ quốc em. Đất nước Việt Nam rất ……………………. (2) và có……………………(3) văn hóa lâu đời. Tổ quốc em đang thay đổi và phát triển từng ngày. Em yêu ………………(4) Việt Nam và …………………..(5) mình là người Việt Nam. Em sẽ cố gắng ……………………………..(6), rèn luyện để sau này góp phần ……………………………….(7) Tổ quốc.

Xem đáp án » 19/06/2020 252

Câu 4:

Khoanh vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Công ước quốc tế về quyền trẻ em là do:

A. Nhà trường soạn thảo

B. Bộ giáo dục soạn thảo

D. Liên Hợp Quốc soạn thảo và thông qua

Xem đáp án » 19/06/2020 242

Bình luận


Bình luận