Câu hỏi:

19/06/2020 418

Đánh dấu X vào  trước những biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày là?

 Lắng nghe ý kiến của mọi người.

 Bắt người khác phải làm theo ý mình.

 Giao lưu với thiếu nhi quốc tế

 Thương thuyết, làm hòa khi gặp mâu thuẫn, xung đột

 Thích sử dụng bạo lực với mọi người

 Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Lắng nghe ý kiến của mọi người.

- Giao lưu với thiếu nhi quốc tế

- Thương thuyết, làm hòa khi gặp mâu thuẫn, xung đột

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết việc?

A. Mừng thọ cho người thân

B. Cấp giấy khai sinh cho trẻ em

C. Tiêm vác-xin phòng bệnh cho trẻ em

Xem đáp án » 19/06/2020 317

Câu 2:

Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động?

A. Về vấn đề y tế

B. Vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội

C. Về các vấn đề kinh tế

Xem đáp án » 19/06/2020 269

Câu 3:

Hãy viết ra 3 việc em có thể làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

Xem đáp án » 19/06/2020 226

Câu 4:

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt, tài nguyên thiên nhiên, nguy cơ, có ích) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

……………………………(1) (Mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, đất trồng, động vật quý hiếm…) do thiên nhiên ban tặng, ………………………..(2) cho cuộc sống con người. Hiện nay, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần bị……………………..(3) . Con người đứng trước ……………..…. (4) thiếu nước, thiếu năng lượng, không khí bị ôi nhiễm… Vì vậy, con người cần ……………………………..(5) chính là để bảo vệ cuộc sông của con người hôm nay và mai sau.

Xem đáp án » 19/06/2020 223

Bình luận


Bình luận