Câu hỏi:

19/06/2020 228

Hãy viết ra 3 việc em có thể làm để góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trồng cây, Tắt điện khi không sử dụng, vặn nước đủ dùng…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đánh dấu X vào  trước những biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày là?

 Lắng nghe ý kiến của mọi người.

 Bắt người khác phải làm theo ý mình.

 Giao lưu với thiếu nhi quốc tế

 Thương thuyết, làm hòa khi gặp mâu thuẫn, xung đột

 Thích sử dụng bạo lực với mọi người

 Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

Xem đáp án » 19/06/2020 419

Câu 2:

Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Đến Ủy ban nhân dân xã (phường) để giải quyết việc?

A. Mừng thọ cho người thân

B. Cấp giấy khai sinh cho trẻ em

C. Tiêm vác-xin phòng bệnh cho trẻ em

Xem đáp án » 19/06/2020 317

Câu 3:

Khoanh tròn vào các đáp án em cho là đúng trong các câu hỏi dưới đây:

Liên Hiệp Quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động?

A. Về vấn đề y tế

B. Vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội

C. Về các vấn đề kinh tế

Xem đáp án » 19/06/2020 270

Câu 4:

Em hãy chọn một trong các từ ngữ (bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt, tài nguyên thiên nhiên, nguy cơ, có ích) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn dưới đây cho phù hợp.

……………………………(1) (Mỏ quặng, nguồn nước ngầm, không khí, đất trồng, động vật quý hiếm…) do thiên nhiên ban tặng, ………………………..(2) cho cuộc sống con người. Hiện nay, nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần bị……………………..(3) . Con người đứng trước ……………..…. (4) thiếu nước, thiếu năng lượng, không khí bị ôi nhiễm… Vì vậy, con người cần ……………………………..(5) chính là để bảo vệ cuộc sông của con người hôm nay và mai sau.

Xem đáp án » 19/06/2020 224

Bình luận


Bình luận