Câu hỏi:

19/06/2020 640

Viết một đoạn văn ngắn (8 đến 10 dòng) tóm tắt lại “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vũ Nương là người con gái thuỳ mị, nết na. Chàng Trương là con gia đình hào phú vì cảm mến đã cưới nàng làm vợ. Cuộc sống gia đình đang xum họp đầm ấm, xảy ra binh đao, Trương Sinh phải đăng lính, nàng ở nhà phụng dưỡng mẹ già, nuôi con. Khi Trương Sinh về thì con đã biết nói, đứa trẻ ngây thơ kể với Trương Sinh về người đêm đêm đến với mẹ nó. Chàng nổi máu ghen, mắng nhiếc vợ thậm tệ, rồi đánh đuổi đi, khiến nàng phẫn uất, chạy ra bến Hoàng Giang tự vẫn. Khi hiểu ra nỗi oan của vợ, Trương Sinh đã lập đàn giải oan cho nàng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Chuyện người con gái Nam Xuơng” của Nguyễn Dữ xuất hiện nhiều yếu tố kì ảo. Hãy chỉ ra các yếu tố kì ảo ấy và cho biết tác giả muốn thể hiện điều gì khi đưa ra những yếu tố kì ảo vào 1 câu chuyện quen thuộc ?

Xem đáp án » 19/06/2020 4,394

Câu 2:

Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ.

Xem đáp án » 19/06/2020 1,378

Câu 3:

Trong “Chuyện người con gái Nam Xương”, chi tiết cái bóng có ý nghĩa gì trong cách kể chuyện.

Xem đáp án » 19/06/2020 1,028

Câu 4:

Cảm nhận của em về văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ.

Xem đáp án » 19/06/2020 701

Câu 5:

Giá trị nhân đạo trong “Chuyện người con gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ

Xem đáp án » 19/06/2020 679

Bình luận


Bình luận