Câu hỏi:

23/06/2020 216

Có thể cho rằng để làm tốt việc miêu tả trong văn tự sự, người làm văn và chỉ cần quan sát đối tượng một cách kĩ càng mà không cần liên tưởng tượng không? Vì sao?

Câu hỏi trong đề:   Soạn văn lớp 10 Tuần 7 Tập 1 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Miêu tả được hay, tốt cần quan sát đối tượng một cách kĩ lưỡng, phát huy khả năng tưởng tượng và liên tưởng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là miêu tả, biểu cảm?

Xem đáp án » 23/06/2020 1,625

Câu 2:

Viết đoạn văn tự sự kể về một chuyến đi trong đó có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.

Xem đáp án » 23/06/2020 757

Câu 3:

Nhận xét về vai trò của yếu tố miêu tả và biểu cảm trong các đoạn trích:

a. Một đoạn trích tự sự đã học ở lớp 10.

b. Đoạn trích từ truyện ngắn Lẵng quả thông của nhà văn C. Pau-tốp-xki

Xem đáp án » 23/06/2020 533

Câu 4:

Căn cứ để đánh giá hiệu quả của yếu tô miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

Xem đáp án » 23/06/2020 340

Câu 5:

Những cảm xúc, những rung động được nảy sinh từ đâu?

Xem đáp án » 23/06/2020 328

Câu 6:

Chọn và điền từ thích hợp vào chỗ trống:
a) |...:|: Từ sự việc, hiện tượng nào đó mà nghĩ đến sự việc, hiện tượng có liên quan.
b) |...:|: Xem xét để nhìn rõ, biết rõ sự vật hay hiện tượng.
c) |...:|: Tạo ra trong tâm trí hình ảnh của cái không hề có ở trước mắt, hoặc chưa hề gặp.

Xem đáp án » 23/06/2020 323

Câu 7:

Giải thích vì sao đoạn trích dưới đây đã rất thành công trong việc sử dụng các yếu tố miêu tả, biểu cảm.

Xem đáp án » 23/06/2020 240

Bình luận


Bình luận