Câu hỏi:

27/09/2019 58,180

Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911, Trung Quốc) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

Xem đáp án » 27/09/2019 48,777

Câu 2:

Ngày 10/10/1911, Trung Quốc Đồng minh hội phát động cuộc khởi nghĩa ở

Xem đáp án » 27/09/2019 22,579

Câu 3:

Tổ chức Trung Quốc Đồng minh hội (thành lập vào tháng 8/1905) là chính đảng của giai cấp

Xem đáp án » 27/09/2019 14,942

Câu 4:

Cuộc vận động Duy tân (1898) ở Trung Quốc do ai khởi xướng?

Xem đáp án » 27/09/2019 12,055

Câu 5:

Đến cuối thế kỉ XIX, vùng Sơn Đông của Trung Quốc trở thành thuộc địa của

Xem đáp án » 27/09/2019 7,616

Câu 6:

Đến cuối thế kỉ XIX, Nga, Nhật đã chiếm được khu vực nào của Trung Quốc?

Xem đáp án » 27/09/2019 4,509

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »