Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 10 (có đáp án): Trung Quốc giữa thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

  • 4909 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 2:

Cuộc vận động Duy tân (1898) ở Trung Quốc do ai khởi xướng?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Đại diện ưu tú nhất trong phong trào cách mạng tư sản ở Trung Quốc đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngân LV

10 tháng trước

ღ_Layla_ღ

thi bài về Trung Quốc mà lá cờ TRung Quốc 5 ngôi sao nên chi 5 sao

Bình luận


Bình luận