Câu hỏi:

24/06/2020 300

Các ngành sản xuất của các nước Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại vùng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các ngành sản xuất của các nước Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại vùng đồng bằng ven biển. Đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng,...

Chọn: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất ở Đông Nam Á?

Xem đáp án » 24/06/2020 835

Câu 2:

Phần trắc nghiệm

Phần đất liền của Đông Nam Á còn mang tên là gì?

Xem đáp án » 24/06/2020 535

Câu 3:

Biểu tượng của ASEAN là gì?

Xem đáp án » 24/06/2020 439

Câu 4:

Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông gió mùa mùa đông thổi hướng:

Xem đáp án » 24/06/2020 232

Câu 5:

Phần tự luận

Hãy cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận nước nào? Vì sao chế độ nước sông thay đổi theo mùa?

Xem đáp án » 24/06/2020 189

Câu 6:

Hồ Hòa Bình nằm trên sông nào của nước ta?

Xem đáp án » 24/06/2020 183

Bình luận


Bình luận