Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 1)

  • 1872 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Phần đất liền của Đông Nam Á còn mang tên là gì?

Xem đáp án

Phần đất liền của Đông Nam Á mang tên bán đảo Trung Ấn vì nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ.

Chọn: C.


Câu 2:

Quốc gia nào có diện tích nhỏ nhất ở Đông Nam Á?

Xem đáp án

Ba quốc gia có diện tích nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á là Xin-ga-po (0,7 nghìn km2), Bru-nây (5,8 nghìn km2) và Đông-ti-mo (14,6 nghìn km2).

Chọn: C. 


Câu 3:

Các ngành sản xuất của các nước Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại vùng:

Xem đáp án

Các ngành sản xuất của các nước Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại vùng đồng bằng ven biển. Đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng,...

Chọn: D.


Câu 4:

Biểu tượng của ASEAN là gì?

Xem đáp án

Biểu tượng của ASEAN là bó lúa với 10 rẻ lúa.

Chọn: A.


Câu 5:

Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông gió mùa mùa đông thổi hướng:

Xem đáp án

Ở nước ta vào nửa đầu mùa đông gió mùa mùa đông thổi hướng đông bắc vào nước ta gây nên thời tiết lạnh, khô.

Chọn: A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ngọc Lan
06:52 - 13/05/2021

câu 5 B