Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 2)

  • 1866 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Địa hình chủ yếu của khu vực Đông Nam Á là

Xem đáp án

Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

Chọn: A.


Câu 2:

Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song:

Xem đáp án

Nền kinh tế của các nước Đông Nam Á phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.

Chọn: A.


Câu 3:

Điểm nào sau đây không đúng với các nước Đông Nam Á?

Xem đáp án

Các nước Đông Nam Á là các nước đang phát triển có nguồn nhân công dồi dào, tài nguyên thiên nhiên với nguồn nông phẩm nhiệt đới phong phú, tài nguyên khoáng sản phong phú và có sức thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn, công nghệ quốc tế. Đồng thời, các nước Đông Nam Á chủ yếu nhập khẩu máy móc, khoa học kĩ thuật và xuất khẩu các mặt hàng nông sản, khoáng sản thô,…

Chọn: D.


Câu 4:

Mục tiêu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á:

Xem đáp án

Mục tiêu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á là giữ vững hoà bình, an ninh, ổn định khu vực.

Chọn: B.


Câu 5:

Gió tây khô nóng gây ra hạn hán ở vùng:

Xem đáp án

Gió tây khô nóng gây ra hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Miền Trung, đặc biệt là vùng Bắc Trung Bộ và Tây Nam của vùng Tây Bắc.

Chọn: C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận