Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 8 Học kì 2 (Lần 1 - Đề 4)

  • 1874 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Đông Nam Á là cầu nối giữa

Xem đáp án

Đông Nam Á là cầu nối giữa Châu Á và Châu Đại Dương, giữa lục địa Á-Âu và lục địa Ô-xtray-li-a.

Chọn: C.


Câu 2:

Quốc gia nào ở Đông Nam Á vừa có lãnh thổ ở bán đảo và ở đảo?

Xem đáp án

Ma-lai-xi-a là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á vừa có lãnh thổ ở bán đảo và vừa có lãnh thổ ở đảo.

Chọn: D.


Câu 3:

Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế thì một số quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành

Xem đáp án

Để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế thì một số quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ.

Chọn: C.


Câu 4:

Tam giác tăng trưởng kinh tế Xi- giô-ri gồm 3 nước:

Xem đáp án

Tam giác tăng trưởng kinh tế Xi- giô-ri gồm 3 nước là Ma-lai-si-a, Xin-ga-po, In-do-nê-xi-a được thành lập năm 1989.

Chọn: A.


Câu 5:

Sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam:

Xem đáp án

Các con sông chạy theo hướng vòng cung là sông Kỳ Cùng, sông Lô, sông Gâm,… Còn sông Cả chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

Chọn: D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận