Câu hỏi:

25/06/2020 384

Cả nước hình thành các vùng kinh tế năng động thể hiện:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ là hình thành các vùng chuyên canh trong nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ và các vùng kinh tế phát triển năng động.

Đáp án: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, kể tên các đô thị đặc biệt ở nước ta. 

Xem đáp án » 25/06/2020 2,400

Câu 2:

Ở nước ta cây lúa được trồng chủ yếu ở

Xem đáp án » 25/06/2020 1,302

Câu 3:

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: Triệu người

Năm1954196519792003201120132013
Số dân23,834,952,780,987,889,892,7

- Giả sử diện tích nước ta không thay đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số nước ta qua các năm.

Xem đáp án » 25/06/2020 808

Câu 4:

Khu vực có diện tích đất phù sa lớn nhất nước ta là:

Xem đáp án » 25/06/2020 335

Câu 5:

Trung du niền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú của các dân tộc:

Xem đáp án » 25/06/2020 218

Câu 6:

Sự gia tăng dân số nước ta hiện nay không có đặc điểm:

Xem đáp án » 25/06/2020 159

Bình luận


Bình luận