Câu hỏi:

25/06/2020 424

Dân cư nước ta phân bố không đồng đều, sống thưa thớt ở: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời: Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, các khu đô thị và ven biển còn ở vùng trung du và miền núi dân cư tập trung thưa thớt.

Đáp án: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta vì: 

Xem đáp án » 25/06/2020 528

Câu 2:

Ở vùng thấp từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả là địa bàn cư trú chủ yếu của: 

Xem đáp án » 25/06/2020 506

Câu 3:

Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo thành phần kinh tế? 

Xem đáp án » 25/06/2020 231

Câu 4:

Ở nước ta, chăn nuôi trâu chủ yếu ở: 

Xem đáp án » 25/06/2020 204

Câu 5:

Cho bảng số liệu: (1 điểm)

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1954 – 2016

Đơn vị: người/km2

Năm1954196519792003201120132016
Số dân72105159244265271279

- Giả sử diện tích nước ta không thay đổi = 331 212 km2. Tính mật độ dân số nước ta qua các năm.

Xem đáp án » 25/06/2020 157

Câu 6:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, xác định vùng trồng cà phê ở nước ta 

Xem đáp án » 25/06/2020 99

Bình luận


Bình luận