Câu hỏi:

25/06/2020 10,154

Ngành công nghiệp quan trọng nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ: 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trả lời: Ngành công nghiệp quan trọng nhất ở vùng Trung du miền núi Bắc Bộ là khai khoáng và thủy điện do đây là vùng có nhiều khoáng sản và có tiềm năng thủy điện lớn.

Chọn: B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Địa hình đặc trưng của tiểu vùng Đông Bắc Việt Nam: 

Xem đáp án » 25/06/2020 4,697

Câu 2:

Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Hồng? 

Xem đáp án » 25/06/2020 972

Câu 3:

 

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP, DÂN SỐ CỦA CẢ NƯỚC VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, NĂM 2002

 Đất nông nghiệp (nghìn ha)
Cả nước0,11
Đồng bằng sông Hồng0,05

 

1. Tính bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở ĐBSH và cả nước (ha/người).

2. Nhận xét?

 

 

Xem đáp án » 25/06/2020 850

Câu 4:

Trong số các tỉnh dưới đây, tỉnh nào nằm ở Tây Bắc? 

Xem đáp án » 25/06/2020 431

Câu 5:

Giá trị sản xuất công nghiệp ở vùng đồng bằng sông Hồng tập trung chủ yếu ở:

Xem đáp án » 25/06/2020 292

Câu 6:

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam kể tên các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? 

Xem đáp án » 25/06/2020 184

Bình luận


Bình luận