Câu hỏi:

28/09/2019 4,897

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệm vụ trọng tâm nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ( 1925 – 1941 ) là gì?

Xem đáp án » 28/09/2019 56,505

Câu 2:

Liên Xô buộc phải tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước vào năm 1941, vì

Xem đáp án » 28/09/2019 53,530

Câu 3:

Thành tựu lớn nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1925 – 1941 là gì?

Xem đáp án » 28/09/2019 52,122

Câu 4:

Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết được bắt đầu từ lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 28/09/2019 24,257

Câu 5:

Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

Xem đáp án » 28/09/2019 14,140

Câu 6:

Để khôi phục kinh tế, ổn định tình hình chính trị - xã hội, tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích đã quyết định thực hiện

Xem đáp án » 15/07/2020 13,403

Câu 7:

Nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Liên Xô trong những năm 1921 – 1925 là

Xem đáp án » 15/07/2020 12,003

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »