Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 16 (có đáp án): Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

  • 3513 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tháng 3/1921, Đảng Bôn-sê-vích quyết định thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) ở nước Nga trong bối cảnh

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết được bắt đầu từ lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Nông nghiệp.


Câu 3:

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên tham gia thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 1941 là

Xem đáp án

Đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

9 tháng trước

Lớp 8A14 Trần Văn Bảo

H

Bình luận


Bình luận