Câu hỏi:

28/09/2019 2,629

Câu 1. Liên minh phát xít được hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX còn được gọi là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến tranh thế giới thứ hai được mở đầu bằng sự kiện nào?

Xem đáp án » 28/09/2019 54,236

Câu 2:

Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 28/09/2019 34,162

Câu 3:

Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu?

Xem đáp án » 28/09/2019 13,779

Câu 4:

Phe Trục (phát xít) được hình thành trong những năm 30 của thế kỉ XX gồm những nước nào?

Xem đáp án » 28/09/2019 11,192

Câu 5:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là gì?

Xem đáp án » 28/09/2019 10,453

Câu 6:

Trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít nhằm

Xem đáp án » 28/09/2019 6,105

Câu 7:

Sự kiện nào đánh dấu Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên phạm vi toàn thế giới?

Xem đáp án » 28/09/2019 4,511

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »