Câu hỏi:

26/06/2020 2,103

Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trích một ít hỗn hợp ra ống nghiệm.

Hòa tan hỗn hợp trong ống nghiệm bằng cách thêm từ từ nước và khuấy đều đến khi tăng thêm lượng nước mà chất rắn còn lại trong ống nghiệm không tan thêm được nữa, chứng tỏ có MgO lẫn trong CaO.

CaO + H2O  Ca(OH)2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 3,2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4,9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).

Xem đáp án » 26/06/2020 1,218

Câu 2:

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các chất sau:

a) Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện)

Xem đáp án » 26/06/2020 392

Bình luận


Bình luận