Câu hỏi:

26/06/2020 1,151

Cho 3,2 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 4,9%. Tính nồng độ % của dung dịch CuSO4 (Cu = 64, H = 1, S = 32, O = 16).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm thế nào để biết trong CaO có lẫn MgO

Xem đáp án » 26/06/2020 1,983

Câu 2:

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa các chất sau:

a) Khí CO2 với dung dịch NaOH.

b) Lưu huỳnh với khí oxi (ghi điều kiện)

Xem đáp án » 26/06/2020 360

Bình luận


Bình luận