Câu hỏi:

26/06/2020 471

Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất:

Cu(OH)2 CuO + H2O 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O = 16).

Xem đáp án » 26/06/2020 2,904

Câu 2:

Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO.

Xem đáp án » 26/06/2020 522

Bình luận


Bình luận