Câu hỏi:

26/06/2020 2,937

Cho 31 gam Na2O vào 500 gam dung dịch NaOH 10%. Tính nồng độ % của dung dịch NaOH tạo ra (Na = 23, H = 1, O = 16).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Na2O + H2O → 2NaOH

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra Hóa học 9 có đáp án

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy pha chế dung dịch nước vôi trong từ CaO.

Xem đáp án » 26/06/2020 528

Câu 2:

Viết phương trình phản ứng phân hủy các chất: Cu(OH)2, Fe(OH)3, H2SO3.

Xem đáp án » 26/06/2020 475

Bình luận


Bình luận