Câu hỏi:

26/06/2020 2,575

Chất cần dung để điều chế Fe từ Fe2O3

A. H2    

B. CO2    

C. H2SO4    

D. Al2O3

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm K2O rất khó bảo quản, vì K2O

A. rất dễ tác dụng với hơi nước và khí CO2 trong không khí

B. kém bền dễ bị ánh sang phân hủy

C. rất dễ tác dụng với khí O2 trong không khí

D. kém bền dễ bị phân hủy bởi nhiệt

Xem đáp án » 26/06/2020 2,572

Câu 2:

Khí CO có lẫn khí SO2 và khí CO2. Có thể loại SO2CO2 bằng cách cho hỗn hợp qua

A. lượng dư dung dịch Ca(OH)2

B. dung dịch NaOH

C. H2O

D. CuO nung mạnh

Xem đáp án » 26/06/2020 2,434

Câu 3:

Có các chất sau: Na2O, Fe2O3, CaO, SO2, CO2, H2O. Những chất có thể điều chế bằng phản ứng hóa hợp là

A. CaO, Fe2O3, SO2, CO2

B. Fe2O3, CaO, SO2, CO2, H2O, Na2O

C. Na2O, Fe2O3, CO2, SO2, H2O

D. Na2O, CaO, CO2, H2O, Fe2O3

Xem đáp án » 26/06/2020 1,492

Câu 4:

Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 cho khí H2. Khí H2 tác dụng oxit kim loại Y cho kim loại Y khi nung nóng. Cặp kim loại X – Y có thể là

A. Zn – Cu

B. Cu - Ag

C. Ag - Pb

D. Cu - Pb

Xem đáp án » 26/06/2020 1,467

Câu 5:

Có thể phân biệt 2 chất rắn CaO, P2O5 bằng cách hòa tan từng chất vào nước, rồi thử dung dịch tạo ra với

A. dung dịch HCl

B. dung dịch NaOH

C. kim loại Cu

D. quỳ tím

Xem đáp án » 26/06/2020 1,456

Câu 6:

Để tác dụng hết một lượng CaO người ta phải dung một lượng nước bằng 60% khối lượng CaO đó. Tỉ lệ lượng nước đã dung so với lượng nước theo phương trình hóa học là

A. 2,24    

B. 2,63   

C. 1,87    

D. 3,12

Xem đáp án » 26/06/2020 1,338

Bình luận


Bình luận