Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Mắt: mắt na, mắt dứa, mắt mía ...

- Mũi: mũi thuyền, mũi kiếm, mũi Cà Mau...

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hai câu thơ sau, từ hoa trong thềm hoa, lệ hoa được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi đây là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa được không? Vì sao?

“Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng!”(Nguyễn Du, Truyện Kiều).

Xem đáp án » 26/06/2020 13,598

Câu 2:

Các từ in đậm trong đoạn văn sau đây thuộc trường từ vựng nào ?

Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến…

 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu)

Xem đáp án » 26/06/2020 6,781

Câu 3:

Xác định trường từ vựng và phân tích cái hay trong cách dùng từ ở bài thơ sau:

 Áo đỏ em đi giữa phố đông Hàng cây xanh như cũng ánh theo hồngEm đi lửa cháy trong bao mắtAnh đứng thành tro em biết không?         ( Vũ Quần Phương, Áo đỏ)

Xem đáp án » 26/06/2020 3,085

Câu 4:

Cho biết dựa trên cơ sở nào, từ xuân có thể thay thế cho từ tuổi. Việc thay từ trong câu trên có tác dụng diễn đạt như thế nào?

Khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp.

(Hồ Chí Minh, Di chúc)

Xem đáp án » 26/06/2020 2,217

Câu 5:

Trong đoạn thơ sau, tác giả đã chuyển các từ in đậm từ trường từ vựng nào sang trường từ vựng nào ?

     Ruộng rẫy là chiến trường,     Cuốc cày là vũ khí,     Nhà nông là chiến sĩ,     Hậu phương thi đua với tiền phương.                     (Hồ Chí Minh)

Xem đáp án » 26/06/2020 1,316

Câu 6:

Đặt tên trường từ vựng cho mỗi dãy sau:

a. Lưới, nơm, câu, vó.

b. Tủ, giường, hòm, va li, chai, lọ.

c. Đá, đạp, giẫm, xéo.

d. Buồn, vui, phấn khởi, sợ hãi.

Xem đáp án » 26/06/2020 585

Bình luận


Bình luận