Câu hỏi:

27/06/2020 12,054

Dịch vụ nào dưới dây là dịch vụ trên Interner?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ:

Xem đáp án » 27/06/2020 18,922

Câu 2:

Với thư điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây?

Xem đáp án » 27/06/2020 13,866

Câu 3:

 Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:

Xem đáp án » 27/06/2020 12,104

Câu 4:

Virus làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống có thể gây cho máy tính hiện tượng nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 11,174

Câu 5:

Trang web có thể chứa những dạng thông tin nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 7,539

Câu 6:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Xem đáp án » 27/06/2020 2,530

Bình luận


Bình luận