Đề thi giữa kì 1 Tin học 9 có đáp án (Bài số 1 - Đề 4)

  • 3006 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Virus làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống có thể gây cho máy tính hiện tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Mạng máy tính nào dưới đây là mạng máy tính WAN?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận