Đề thi giữa kì 1 Tin học 9 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 2874 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

 Mạng cục bộ là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Đâu là một trình duyệt Web?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet được gọi là:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận