Đề thi giữa kì 1 Tin học 9 có đáp án (Bài số 1 - Đề 3)

  • 3014 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 2:

Mạng cục bộ là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Lợi ích của thư điện tử là gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 5:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận