Câu hỏi:

27/06/2020 310

Hãy liệt kê các thao tác làm việc với thư điện tử.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 1. Người gửi viết thư và ghi địa chỉ người nhận;

 2. Người dùng gửi thư cho máy chủ thư điện tử

 3. Máy chủ thư điện tử chuyển vânh thư điện tử nhờ Internet

 4. Máy chủ thư điện tử nhận thư và gửi cho người nhận.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là một địa chỉ của Website?

Xem đáp án » 27/06/2020 20,492

Câu 2:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

Xem đáp án » 27/06/2020 12,183

Câu 3:

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,191

Câu 4:

Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,039

Câu 5:

Lợi ích của thư điện tử là gì?

Xem đáp án » 27/06/2020 2,351

Câu 6:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Xem đáp án » 27/06/2020 1,053

Câu 7:

Mạng cục bộ là:

Xem đáp án » 27/06/2020 582

Bình luận


Bình luận