Câu hỏi:

27/06/2020 1,087

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các tiêu chí được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN đó là:

– Dựa trên phạm vi địa lí

+ Mạng LAN là mạng mà hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi hẹp như một văn phòng, tòa nhà…

+ Mạng WAN là mạng mà hệ thống máy tính được kết nói trong phạm vi rộng như phạm vi một tỉnh, khu công nghiệp, một quốc gia hay có quy mô toàn cầu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là một địa chỉ của Website?

Xem đáp án » 27/06/2020 20,575

Câu 2:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

Xem đáp án » 27/06/2020 12,245

Câu 3:

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,269

Câu 4:

Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,106

Câu 5:

Lợi ích của thư điện tử là gì?

Xem đáp án » 27/06/2020 2,386

Câu 6:

Mạng cục bộ là:

Xem đáp án » 27/06/2020 601

Bình luận


Bình luận