Câu hỏi:

27/06/2020 2,352

Lợi ích của thư điện tử là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là một địa chỉ của Website?

Xem đáp án » 27/06/2020 20,493

Câu 2:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

Xem đáp án » 27/06/2020 12,185

Câu 3:

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,192

Câu 4:

Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,041

Câu 5:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Xem đáp án » 27/06/2020 1,055

Câu 6:

Mạng cục bộ là:

Xem đáp án » 27/06/2020 582

Bình luận


Bình luận