Câu hỏi:

27/06/2020 478

Các dịch vụ nào sau đây không là dịch vụ trên internet?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là một địa chỉ của Website?

Xem đáp án » 27/06/2020 20,495

Câu 2:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng có dây và mạng không dây?

Xem đáp án » 27/06/2020 12,188

Câu 3:

Trong các địa chỉ dưới đây địa chỉ nào không là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,200

Câu 4:

Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 10,043

Câu 5:

Lợi ích của thư điện tử là gì?

Xem đáp án » 27/06/2020 2,354

Câu 6:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Xem đáp án » 27/06/2020 1,056

Câu 7:

Mạng cục bộ là:

Xem đáp án » 27/06/2020 583

Bình luận


Bình luận