Câu hỏi:

27/06/2020 266

Hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và mạng không dây.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự giống và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây

– Điểm giống nhau: Mạng không dây và mạng có dây đều có ba thành phần mạng;

Điểm khác nhau: về đường truyền (hữu tuyến và vô tuyến). Đặc trưng lớn nhất của mạng không dây là không cần sử dụng dày, còn mạng có dây phải dùng dây và các thiết bị mạng…

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để lưu hình ảnh trên trang Web, sau khi nháy nút phải chuột vào hình em sẽ:

Xem đáp án » 27/06/2020 18,924

Câu 2:

Với thư điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây?

Xem đáp án » 27/06/2020 13,870

Câu 3:

 Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:

Xem đáp án » 27/06/2020 12,106

Câu 4:

Dịch vụ nào dưới dây là dịch vụ trên Interner?

Xem đáp án » 27/06/2020 12,059

Câu 5:

Virus làm tiêu tốn tài nguyên hệ thống có thể gây cho máy tính hiện tượng nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 11,180

Câu 6:

Trang web có thể chứa những dạng thông tin nào?

Xem đáp án » 27/06/2020 7,542

Câu 7:

Tiêu chí nào được dùng để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

Xem đáp án » 27/06/2020 2,534

Bình luận


Bình luận